FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कर्मचारीहरुको परिचय पत्र सम्वन्धमा ।

सूचना प्रकाशन गरिएको बारे ।

अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुने बारे सूचना

१२औ हिउँदे गाउँसभा समवन्धमा ।

क्याटलट/ब्रोसर सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

कार्यपालिका बैठक सम्वन्धमा ।

Pages