FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

जेष्ठ नागरिकहरुको विवरण संकलन गरी पठाउने सम्वन्धमा ।

बरिष्ठ गाउँ प्रहरी,गाउँ प्रहरी तथा बहुक्षेत्रिय पोषण स्वयमसेवको लिखित परिक्षाको सूचना

गाउँ प्रहरीको लिखित परिक्षा स्थगित गरिएको बारे

SuSWA कार्यक्रम अन्तर्गतका विज्ञापनहरुको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा ।

SuSWA कार्यक्रम अन्तर्गत माग गरिएका पदका लागि संक्षिप्त सूचि तथा लिखित परिक्षा सम्वन्धी सूचना

सेवा करारमा जनशक्ति पदपुर्ति गर्ने सम्वन्धी सूचना ।

Pages