FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

मुड्केचुला गाउँपालिकाकाे खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता(खासस्व)याेजना (२०७७-२०८१)

दस्तावेज: 

वडा नं १ देखि वडा नं ९ सम्मकाे घटना दर्ता किताव

बैंक खाता नं अध्यावधिक गरिदिने सम्वन्धमा ।

मुड्केचुला गाउँपालिका स्थित आ व २०७७।०७८ काे लागि प्रधानमन्त्री राेजगार कार्यक्रममा प्रविष्ठ भएका व्यक्तिहरु

दस्तावेज: 

आ व २०७६।०७७ मा प्रविष्ठ भएका व्यक्तिहरु

दस्तावेज: 

Pages