FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बार्षिक निति तथा कार्यक्रम आ व २०७८।०७९

०७८।०७९ 10/17/2021 - 11:27 PDF icon बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम २०७८।७९.pdf

२०७८।०७९ मा गाउँसभामा पेश गरिएकाे वजेट सम्वन्धमा

७८-७९ 09/13/2021 - 13:41

०७७।०७८ का वार्षिक निती तथा कार्यक्रम लगायत यस आ.व.मा पारित भएका ऐन,नियम तथा निर्देशिकाहरु

७७/७८ 08/16/2020 - 11:38 PDF icon कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७७।७८.pdf, PDF icon बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम २०७७।७८.pdf, PDF icon मेसिन कार्यविधि,२०७६.pdf, PDF icon कुल बजेट सिलिङ्ग आव २०७७।७८.pdf, PDF icon समानिकरण बजेट २०७७।७८.pdf

आ,व. ०७७/०७८ को बजेट सिलिंग

७७/७८ 07/28/2020 - 11:01

आ.व. ०७७।०७८ को आय व्यय विवरण

७७/७८ 07/15/2020 - 16:26 PDF icon कुल बजेट सिलिङ्ग आव २०७७।७८.pdf, PDF icon पुराना कार्यक्रम निरन्तरता.pdf, PDF icon बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम २०७७।७८.pdf, PDF icon संघ र प्रदेशमा माग योजना २०७७।७८.pdf, PDF icon समानिकरण बजेट २०७७।७८.pdf, PDF icon शिक्षक दरबन्दि मिलान विवरण २०७७ मुडकेचुला गापा.pdf

आ.व. २०७७÷०७८ को वार्षिक वजेट तथा कार्यक्रम

७७/७८ 07/11/2020 - 11:17 PDF icon आ.व. २०७७÷०७८ को वार्षिक वजेट तथा कार्यक्रम.pdf

वार्षिक निती तथा कार्यक्रम,२०७७।०७८

७७/७८ 07/07/2020 - 14:57 PDF icon बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम २०७७।७८.pdf

आ.व. ०७६।०७७ को प्रगती प्रतिवेदन

७७/७८ 07/07/2020 - 14:56 PDF icon Progress 2076-77 of Ga Pa.pdf

आ.व. ०७६।०७७ को आय व्यय विवरण

७७/७८ 07/05/2020 - 16:26 PDF icon Progress 2076-77 of Ga Pa.pdf, PDF icon Total Nikasa sheet 2075-76.pdf, PDF icon सामुदायिक सिकाई केन्द्र सञ्चालन खर्च निकासा विवरण.pdf

मुड्केचुला गाउपालिका आर्थिक ऐन,बिनियोजन ऐन र बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम २०७६/०७७

७६/७७ 08/20/2019 - 07:15 PDF icon 2076_3_11.pdf

Pages