FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
एम्बुलेन्स-संचालन-कार्यविधि ७७/७८ 05/31/2021 - 12:56 PDF icon एम्बुलेन्स-संचालन-कार्यविधि.pdf
२०७६।०७७ अन्तर्गत पारित भएका नियम तथा निर्देशिका ७६/७७ 06/27/2019 - 18:16 PDF icon अपांगता भएका व्यक्तिहरुको लागि परिचय पत्र वितरण कार्यविधि ,२०७५.pdf, PDF icon ज्येस्ठनागरिक परिचय पत्र वितरण निर्देशिका,२०७४.pdf, PDF icon मेसिन कार्यविधि,२०७६.pdf
मुड्केचुला गाउँपालिकाको बार्षिक निती तथा कार्यक्रम ७५/७६ 11/02/2018 - 16:36 PDF icon barsik niti tatha karyakram.pdf
मुड्केचुला गाउँपालिकाको नियम,कानुन,निर्देशिका तथा कार्यविधि ७५/७६ 11/02/2018 - 16:34 PDF icon Business Registration_Guideline_Mudkechula.pdf, PDF icon Financial Support and Donation_Procedure_Mudkechula.pdf, PDF icon Judiciary Law_Mudkechula.pdf, PDF icon Local Judicial Committee_Mudkechula.pdf, PDF icon urja bikash samandhi nirdeshila,2075.pdf, PDF icon एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि,2075.pdf, PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली 2075.pdf, PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली 2075.pdf, PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि 2075.pdf, PDF icon education regulations 2075.pdf
मुड्केचुला गाउँपालिकाको ऐन ७५/७६ 11/02/2018 - 15:48 PDF icon arthik sanket bargikaran byabsthan.pdf, PDF icon Agriculture business promotion act, 2075.pdf, PDF icon Local Govt - Health Law_Mudkechula.pdf, PDF icon Local Govt- Infrastructure Law_Mudkechula.pdf, PDF icon NGO Coordination Law_Mudkechula.pdf, PDF icon आर्थिक कार्यविधि.pdf, PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन 2075.pdf, PDF icon स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन.pdf, PDF icon Local Govt - Education Law_Mudkechula.pdf, PDF icon शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५.pdf