FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सुचिदर्ता गराउने सम्वन्धी सूचना

मुड्केचुला गाउँपालिकाकाे LISA (स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन)

सहजिकरण गरिदिने सम्वन्धमा

शिक्षक आवश्यकता सम्वन्धी सूचना

बेराेजगार व्यक्तिहरुकाे फारम भर्ने सम्वन्धी सूचना (फारम सहित)

आ व २०७८।०७९ मा प्रविष्ठ भएका व्यक्तिहरु

दस्तावेज: 

Pages