FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना प्रकाशन गरिएको बारे ।

बरिष्ठ गाउँ प्रहरी,गाउँ प्रहरी तथा पोषण स्वयमसेवकको नतिजा प्रकाशन बारे ।

बरिष्ठ गाउँ प्रहरी,गाउँ प्रहरी तथा पोषण स्वयमसेवकको लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना

कर्मचारीहरुको मासिक बैठक सम्वन्धमा ।

Pages