FAQs Complain Problems

तपाईलाइ गाउँपालिकाको कामकारबाहि कस्तो लाग्छ? कृपया आफ्नो मत दिई आफ्नो अमुल्य सुझाव दिई सहयोग गरिदिनु होला ।

धेरै राम्रो
34% (102 votes)
राम्रो
37% (113 votes)
ठिकै
15% (45 votes)
सुधार आवश्यक
14% (42 votes)
Total votes: 302