FAQs Complain Problems

तपाईलाइ गाउँपालिकाको कामकारबाहि कस्तो लाग्छ? कृपया आफ्नो मत दिई आफ्नो अमुल्य सुझाव दिई सहयोग गरिदिनु होला ।

धेरै राम्रो
33% (96 votes)
राम्रो
39% (113 votes)
ठिकै
15% (44 votes)
सुधार आवश्यक
13% (39 votes)
Total votes: 292