FAQs Complain Problems

मुड्केचुला गाउँँपालिका अन्तर्गत कृषि सेवा शाखा अन्तर्गतका केही समसमायिक तस्विरहरु

गा.पा. स्तरीय अगुवा कृषक तालिम ०७६।०७७राष्ट्रिय धान दिवस,०७६।०७७राष्ट्रिय धान दिवस,०७६।०७७
राष्ट्रिय धान दिवस,०७६।०७७कृषि प्रमुखद्धारा जम्लेसल्ली कृषक समुहले उत्पादन गरेको तरकारी खेती अनुगमन गरिदैमुड्केचुला गाउँपालिका अन्तर्गतका आर्गनिक स्याउ

आर्थिक वर्ष: