FAQs Complain Problems

७७/७८

Invitation of Bids

बैंक खाता नं अध्यावधिक गरिदिने सम्वन्धमा ।

आ.व. ०७६।०७७ को बार्षिक बजेट प्रगती प्रतिवेदन

दस्तावेज: 

०७७।०७८ का वार्षिक निती तथा कार्यक्रम लगायत यस आ.व.मा पारित भएका ऐन,नियम तथा निर्देशिकाहरु

आ,व. ०७७/०७८ को बजेट सिलिंग

Pages